In de Vrije Koloniën van Weldadigheid wordt geprobeerd de kenmerkende akkerstructuur van 200 jaar geleden terug te brengen. Door het verbouwen van verschillende gewassen op die kleine akkers, dragen wij met elkaar bij aan de biodiversiteit in het gebied en zorgen we samen voor een aantrekkelijk landschap. Met de opbrengst van een akker sorteren we voor op de mogelijkheid tot het ontwikkelen van streekproducten. Direct van je akker op je bord. Je kunt op verschillende manieren Makker van een Akker worden en bijdragen.