Privacystatement

Privacystatement Koloniënvanweldadigheid.nl


Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft Marketing Drenthe de informatieplicht om aan te geven welke persoonsgegevens  worden verzameld.


1.            Contactgegevens

Stichting Marketing Drenthe gevestigd aan de Drift 11d, 7991 AA te Dwingeloo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 04084607. Website: https://www.marketingdrenthe.nl/


2.             Persoongsgegevens verwerking, doeleinden en grondslagen.

Hieronder word aangegeven welke persoonsgegevens wij verwerken, voor welke doeleinden en op welke grondslagen wij ons baseren.


3.1            Nieuwsbrief

 • Voor de nieuwsbrief verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens en het e-mailadres.
 • De nieuwsbrief verstrekken wij om je op de hoogte houden van nieuws, activiteiten en laatste ontwikkelingen.
 • Grondslag: De door jou gegeven toestemming.
 • We bewaren alleen deze gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.


3.2          Prijsvragen en Winacties

 • Voor prijsvragen en winacties verwerken wij de volgende persoonsgegevens: NAW gegevens, telefoonnummer en het e-mailadres.
 • We gebruiken de gegevens om je op de hoogte te stellen of je wel of niet een prijs hebt gewonnen.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • Uiterlijk 4 weken na bekendmaking van de uitslag worden de verzamelde gegevens vernietigd.


3.3          Bezoek van onze website

 • Tijdens het bezoeken van onze website verwerken wij de volgende persoonsgegevens: IP-adres.
 • We gebruiken de gegevens om onze website te verbeteren en aan te passen op de wensen van onze bezoekers. Daarbij worden cookies gebruikt.
 • Grondslag: De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen. Het gerechtvaardigd belang van Marketing Drenthe zal in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan jouw belang op bescherming van je persoonlijke levenssfeer.
 • We bewaren de geanonimiseerde gegevens 2 jaar, de overige cookies bij het sluiten van de webbrowser.


4.            Delen van persoonsgegevens met derden.

Marketing Drenthe verstrekt uitsluitend aan derden alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Deze gegevens worden niet gedeeld met derden buiten de EU.


5.            Cookies.

Marketing Drenthe registreert gegevens over het gebruik van deze website. Het gaat daarbij onder andere om bezoekersaantallen, bezochte pagina's, remarketing en eigenschappen van de gebruikte webbrowsers. Met deze gegevens kunnen wij de website verbeteren en aanpassen op de wensen van de gebruiker. Daarbij worden cookies gebruikt. Op deze website worden cookies op uw computer of telefoon geplaatst voor het gebruik van Google Analytics en Tag Manager. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.                                                                                       


6.            Rechten: gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

We informeren je graag over de rechten die je hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als betrokkene kun je op grond van de AVG de volgende rechten uitoefenen:

 • Het recht op inzage: Dat is het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken in te zien.
 • Het recht op beperking van de verwerking: Het recht om minder persoonsgegevens te laten verwerken.
 • Het recht op vergetelheid : Het recht om ‘vergeten’ te worden, oftewel het recht om jouw persoonsgegevens te laten verwijderen.
 • Het recht op rectificatie en aanvulling: Het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te wijzigen.
 • Het recht op bezwaar: Het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ondanks een geldige grondslag.
 • Het recht op dataportabiliteit: Het recht om persoonsgegevens over te dragen.

Indien je één of meer van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen kun je een verzoek hiertoe indienen via:

Marketing Drenthe 
t.a.v. privacy officer    
Drift 11d
7991 AA Dwingeloo
info@marketingdrenthe.nl

Wij zullen zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een maand reageren op een verzoek. Indien een verzoek erg complex is om af te handelen zullen wij dit binnen een maand laten weten en uiterlijk binnen 3 maanden op een verzoek reageren. Wij zullen geen vergoeding vragen om een verzoek af te handelen, tenzij de afhandeling van een verzoek buitenproportioneel is.


7.            Opslag van persoonsgegevens

Voor het verwerken van persoonsgegevens maken we gebruik van een cloudopslag, de servers voor het opslaan van gegevens staan in Nederland en voldoen volledig aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.


8.            Hoe wij persoonsgegevens beveiligen / klacht indienen.

Marketing Drenthe neemt de bescherming van je gegevens serieus en we hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via info@marketingdrenthe.nl. Tevens willen wij je erop wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap 


9.            Links

Op onze website vind je links naar externe websites. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookies- of privacyverklaring van de betreffende website.


10.         Functionaris Gegevensbescherming

Marketing Drenthe heeft een functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld die toezicht houdt op de toepassing en naleving van de AVG.
Je kunt contact opnemen met de FG via het e-mailadres info@athosmail.nl.