Fietsroute Koloniën van Weldadigheid vanuit Assen

(50,0 km)

Assen

In 1259 vestigden de nonnen van het Maria in Campis klooster op de Brink in het dorp Assen. Het terrein behorende bij het klooster besloeg het gebied tussen de Gedempte Singel, de Noordersingel, Oostersingel en de Zuidersingel. Deze gegraven singels zijn later grotendeels gedempt, waaraan ze hun naam te danken hebben.

In 1602 werd het klooster opgeheven, waarna het hoofdgebouw door onder andere het College van Gedeputeerden als vergaderlocatie werd gebruikt.

Assen is één van de jongste steden met stadsrechten van Nederland. Op 13 maart 1809 verleende Koning Lodewijk Napoleon stadsrechten aan het dorp Assen. Dit gebeurde in het Ontvangershuis aan de Brink, waar nu het Drents Museum gevestigd is. Bezoek eens het Drents Museum en het Drents Archief.

Tip:

Bezoek het monument van Vrouw Lebbe tussen knooppunt 38 en 47. 

Norg

Nurch of Norche…

Assen

In 1259 vestigden de nonnen van het Maria in Campis klooster op de Brink in het dorp Assen. Het terrein behorende bij het klooster besloeg het gebied tussen de Gedempte Singel, de Noordersingel, Oostersingel en de Zuidersingel. Deze gegraven singels zijn later grotendeels gedempt, waaraan ze hun naam te danken hebben.

In 1602 werd het klooster opgeheven, waarna het hoofdgebouw door onder andere het College van Gedeputeerden als vergaderlocatie werd gebruikt.

Assen is één van de jongste steden met stadsrechten van Nederland. Op 13 maart 1809 verleende Koning Lodewijk Napoleon stadsrechten aan het dorp Assen. Dit gebeurde in het Ontvangershuis aan de Brink, waar nu het Drents Museum gevestigd is. Bezoek eens het Drents Museum en het Drents Archief.

Tip:

Bezoek het monument van Vrouw Lebbe tussen knooppunt 38 en 47. 

Norg

Nurch of Norche duikt in het begin van de middeleeuwen voor het eerst op in de oorkonden. Na de komst van het christendom behoorde Drenthe tot het bezit van de bisschop van Utrecht. In 1412 werden de rechten en plichten van de inwoners van Drenthe bij het landrecht van 1412 erkent. De provincie werd toen verdeeld in zes dingspillen. Het woord dingspil is samengesteld uit ding (= gerecht) en spil (of spel) (= gebied) en betekent rechtsgebied. Norg was destijds onderdeel van het dingspil Noordenveld, met als hoofdplaats Vries. Het dingspil Noordenveld was onderverdeeld in vier kerspelen. Omdat Norg een kerk had, de romangotische Sint Margareta, werd dit de ‘hoofdplaats’ van het gebied dat eerst het kerspel Norg heette en later de gemeente Norg werd.

Hunebed D2

Hunebed D2 is een zogenaamd portaalgraf uit de trechterbekercultuur (4.000-3.100 v.Chr.) Het hunebed ligt aan de oostzijde van Westervelde, vlak bij het Norgerholt. Dit kleine hunebed met oorspronkelijk vier dekstenen heeft nu nog twee dekstenen op de draagstenen. Een restant van de derde deksteen ligt in het graf en de vierde ontbreekt helaas. Wel zijn de twee poort-zijstenen, de 8 zijstenen en de 2 sluitstenen aanwezig. Het hunebed is in 1871 door J.L. Tonckens aan de Provincie Drenthe geschonken. Het wordt beheerd door Het Drentse Landschap.

Veenhuizen - Koloniën van Weldadigheid

In 1823 liet de Maatschappij van Weldadigheid in Veenhuizen drie grote gestichten bouwen voor de gedwongen opvang van armen, wezen en landlopers. Ver weg op de Drentse hei aan de rand van eindeloze veenmoerassen, uit het oog en hart van de Hollandse burgerij... De kolonies werden rijkswerkinrichtingen. Toen de bedelaars en landlopers voorgoed uit onze samenleving waren verdwenen werden het ‘ gewone’ strafinrichtingen. Pas sinds 1981 is Veenhuizen voor iedereen toegankelijk. Het dorp met haar karakteristieke gebouwen en intrigerende geschiedenis staat sinds 26 juli 2021 op de UNESCO Werelderfgoedlijst.

Startpunt

Drents Archief
Brink 4
9401 HS Assen 

De dichtstbijzijnde parkeermogelijkheden zijn te vinden aan de Torenlaan. 

Deze route is niet gemarkeerd maar is te volgen aan de hand van de volgende fietsknooppunten:

13-36-38-47-48-87-80-93-88-78-63-23-61-19-18-06-01

Deze route kan het gehele jaar gefietst worden.

Dit ga je zien

Startpunt: Hoofdlaan
9405 Assen
1

Drents Museum

Brink 1
9400AC Assen
Drents Museum
2

Drents Archief

Brink 4
9401HS Assen
Drents Archief
3

Bartje

Standbeeld Bartje
Museumlaantje
9401 KV Assen
Bartje
12
13
36
38
47
48
87
80
93
88
4

Gevangenismuseum Veenhuizen

Oude gracht 1
9341 AA Veenhuizen
Gevangenismuseum Veenhuizen
78
5

Veenhuizen

Veenhuizen
Veenhuizen
63
23
61
19
18
06
01
Eindpunt: Hoofdlaan
9405 Assen
 • 12
 • 13
 • 36
 • 38
 • 47
 • 48
 • 87
 • 80
 • 93
 • 88
 • 78
 • 63
 • 23
 • 61
 • 19
 • 18
 • 06
 • 01

Kenmerken