Over ons

Huis Westerbeek in Frederiksoord is kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit eenvoudige landhuis werd rond 1770 gesticht door Jonkheer Nicolaas van Heloma en behoorde tot het voormalige landgoed Westerbeeksloot. Sinds de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid is het in haar bezit. Het landhuis werd van 1821 tot omstreeks 1830 bewoond door Generaal Johannes van den Bosch en zijn gezin. Tegenwoordig is het in gebruik als kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid.

In 1818 werd landgoed Westerbeek aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid voor een bedrag van fl 57.000. Het landgoed bestond toen uit het huidige pand, logement Frederiksoord, een paar keuterboerderijtjes, het Sterrebosch, ongeveer 500 ha woeste grond en het oorspronkelijke landgoed uit 1614 dat vlak achter het huidige logement Frederiksoord stond, maar in het midden van de 19e eeuw werd afgebroken.

Het oorspronkel…

Huis Westerbeek in Frederiksoord is kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid. Dit eenvoudige landhuis werd rond 1770 gesticht door Jonkheer Nicolaas van Heloma en behoorde tot het voormalige landgoed Westerbeeksloot. Sinds de oprichting van de Maatschappij van Weldadigheid is het in haar bezit. Het landhuis werd van 1821 tot omstreeks 1830 bewoond door Generaal Johannes van den Bosch en zijn gezin. Tegenwoordig is het in gebruik als kantoor van de Maatschappij van Weldadigheid.

In 1818 werd landgoed Westerbeek aangekocht door de Maatschappij van Weldadigheid voor een bedrag van fl 57.000. Het landgoed bestond toen uit het huidige pand, logement Frederiksoord, een paar keuterboerderijtjes, het Sterrebosch, ongeveer 500 ha woeste grond en het oorspronkelijke landgoed uit 1614 dat vlak achter het huidige logement Frederiksoord stond, maar in het midden van de 19e eeuw werd afgebroken.

Het oorspronkelijke landgoed Westerbeek dateert uit het begin van de 17e eeuw. In 1614 kocht François van Westerbeek, de commandeur van de vesting Steenwijk, gronden van de markegenoten van Vledder om die te ontginnen. Hij liet voor de afvoer van turf een kanaal graven, dat de Westerbeeksloot genoemd werd. De omliggende veengronden van Nijensleek en Vledderveen werden deels ontgonnen en François bouwde er het eerste huis Westerbeek.