Over ons

Dankzij een gift van Majoor van Swieten werd in 1887 de Bosbouwschool gesticht. Dit ter nagedachtenis aan zijn zoon Gerard Adriaan die op 21 jarige leeftijd overleed. Met de oprichting werd extra invulling gegeven aan scholing, één van de pijlers van het gedachtegoed van Generaal Johannes van den Bosch. Bij gebrek aan Rijksbijdrage werd de school in 1902 opgeheven.

Naast landbouw heeft de Maatschappij van Weldadigheid ook altijd veel aan bosbouw geda…

Dankzij een gift van Majoor van Swieten werd in 1887 de Bosbouwschool gesticht. Dit ter nagedachtenis aan zijn zoon Gerard Adriaan die op 21 jarige leeftijd overleed. Met de oprichting werd extra invulling gegeven aan scholing, één van de pijlers van het gedachtegoed van Generaal Johannes van den Bosch. Bij gebrek aan Rijksbijdrage werd de school in 1902 opgeheven.

Naast landbouw heeft de Maatschappij van Weldadigheid ook altijd veel aan bosbouw gedaan. Na de aanleg van de koloniën Frederiksoord, Willemsoord  en Wilhelminaoord werd een begin gemaakt met de aanleg van kolonie 7; Boschoord. Dit lag in een gebied dat de Maatschappij van Weldadigheid (door de uitscheiding uit de marke van Doldersum), in bezit had gekregen. Maar deze kolonie kwam nooit tot volle wasdom als landbouwkolonie ten gevolge van de beperkte mogelijkheden op deze zeer onvruchtbare grond. Er werd tot de aanplant van bos besloten. Vandaar de naam Boschoord en de latere behoefte aan een opleidingsinstituut voor bosbouw.