Over ons

De timmerwinkel was destijds in gebruik als timmer- en onderhoudswerkplaats van de Maatschappij van Weldadigheid. Lange tijd was er ook een houtzagerij. Bomen uit de bossen werden met een mallejan en later met een tractor naar de houtzagerij gebracht. Hier werden ze tot balken en planken verzaagd voor het onderhoud aan de gebouwen. Vanaf 1993 tot 2019 had de Maatschappij van Weldadigheid hier museum De Koloniehof ondergebracht.