Over ons

Ambtenaren van de Maatschappij van Weldadigheid, zoals schrijvers en wijkmeesters, kregen de beschikking over een geheel stenen huis zonder grond voor de akkerbouw. In de proefkolonie stonden deze aan de 1e linie, de huidige Majoor van Swietenlaan. Als wijkmeester werden eerst vooral oud-militairen aangesteld ‘uit de boerenstand afkomstig en in staat de kolonisten de veldarbeid te leren’. Al snel werden de beste kolonisten benoemd tot wijkmeester.

In de volksmond ‘ambtenaren huisjes’, maar het waren natuurlijk géén a…

Ambtenaren van de Maatschappij van Weldadigheid, zoals schrijvers en wijkmeesters, kregen de beschikking over een geheel stenen huis zonder grond voor de akkerbouw. In de proefkolonie stonden deze aan de 1e linie, de huidige Majoor van Swietenlaan. Als wijkmeester werden eerst vooral oud-militairen aangesteld ‘uit de boerenstand afkomstig en in staat de kolonisten de veldarbeid te leren’. Al snel werden de beste kolonisten benoemd tot wijkmeester.

In de volksmond ‘ambtenaren huisjes’, maar het waren natuurlijk géén ambtenaren. De Maatschappij van Weldadigheid was een particuliere organisatie (vereniging). De wijkmeesters hadden een zeer belangrijke rol in de kolonie. Johannes van den Bosch wilde deze arme mensen immers “opbeuren uit eene diepe zedelijke verbastering en opvoeden tot eene hogere beschaving, verlichting en werkdadigheid’. Een wijkmeester was verantwoordelijk voor 24 kolonisten gezinnen en werd daarbij ondersteund door twee onderwijkmeesters. Hij moest de kolonisten het vak van boer bijbrengen, maar ook werkdiscipline, zedelijk gedrag, orde en netheid.

Johannes van den Bosch was van het type ‘wie schrijft die blijft’. Hij heeft in zijn leven ongelofelijk veel brieven geschreven en ook heel veel gepubliceerd.  Zijn Maatschappij van Weldadigheid kon er ook wat van. Alles werd tot in de kleinste details door schrijvers en klerken geadministreerd. Daarom weten we ook zoveel van de mensen die hier hebben gewoond en gewerkt. Het grootste deel van het archief is er nog. Het ligt opgeslagen in het Drents Archief in Assen. Als je alle documenten van dit archief achter elkaar op een boekenplank zou willen zetten dan heb je een boekenplank nodig van ruim 400 meter.